Δεδομένα Έργου

Έργο: Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμετρίας & Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Λάρισας
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
Τοποθεσία: Λάρισα
Δαπάνη: 658.000,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2014 – 2015

 

Δεδομένα Έργου

Έργο: Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμετρίας & Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Λαμίας
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
Τοποθεσία: Λαμία
Δαπάνη: 1.086.250,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2012 – 2013

 

Δεδομένα Έργου

Έργο: Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Συστήματος Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας και Διανομής Πόσιμου Νερού Δήμου Λέρου
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
Τοποθεσία: Λέρος
Δαπάνη: 1.249.992,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2016 – 2017

 

Δεδομένα Έργου

Έργο: Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Σπάρτης
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)
Τοποθεσία: Σπάρτη
Δαπάνη: 5.187.003,75 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2013 – 2015

 

Δεδομένα Έργου

Έργο: Αυτοματοποίηση Λειτουργίας – Αυτόματος Έλεγχος Εσωτερικού & Εξωτερικού Υδραγωγείου – Ύδρευση Βόλου
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)
Τοποθεσία: Βόλος
Δαπάνη: 2.468.810,86 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2007 – 2008