Δεδομένα Έργου

Έργο: Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας
Υπηρεσία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τοποθεσία:  Θήβα
Δαπάνη: 5.504.282,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2005 – 2009

 

 

Περιγραφή Έργου