Δεδομένα Έργου

Έργο: Ολοκλήρωση Ελικοδρόμιου Ιθάκης
Υπηρεσία: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τοποθεσία: Ιθάκη
Δαπάνη: 196.680,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 1998-1999

 

Δεδομένα Έργου

Έργο: Βελτίωση αγροτικής οδού Αγιάσσου
Υπηρεσία: —
Τοποθεσία: Νάξος
Δαπάνη: — €
Χρόνος Εξέλιξης: —