Δεδομένα Έργου

Έργο: Ολοκλήρωση Ελικοδρόμιου Ιθάκης
Υπηρεσία: —
Τοποθεσία: Ιθάκη
Δαπάνη: — €
Χρόνος Εξέλιξης: —

 

Δεδομένα Έργου

Έργο: Βελτίωση αγροτικής οδού Αγιάσσου
Υπηρεσία: —
Τοποθεσία: Νάξος
Δαπάνη: — €
Χρόνος Εξέλιξης: —