Δεδομένα Έργου

Έργο: Διαμόρφωση Πεζοδρομίων και Οδοστρώματος της οδού Περικλέους
Υπηρεσία: Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε.
Τοποθεσία: Αθήνα
Δαπάνη: 440.677,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2003