Δεδομένα Έργου

Έργο: Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ Δήμου Νάξου
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
Τοποθεσία: Νάξος
Δαπάνη: 3.063.727,45 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2013 – 2001

Περιγραφή Έργου

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης των παραλιακών οικισμών Πλάκας, Αγ. Προκοπίου και Αγ. Άννας τη Νήσου Νάξου, και τη μεταφορά των λυμάτων τους μέσω αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών αγωγών στο υφιστάμενο καταληκτικό αντλιοστάσιο Α/Σ 4 που τροφοδοτεί σήμερα την υπάρχουσα ΕΕΛ. Το συνολικό εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ανέρχεται σε 27.750μ, ενώ περιλαμβάνεται και η κατασκευή οκτώ αντλιοστασίων καθώς και η αναβάθμιση του υφιστάμενου Α/Σ 4