Δεδομένα Έργου

Έργο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τοποθεσία: Νάξος
Δαπάνη: 1.693.548,39 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2017 – 2018

 

 

Περιγραφή Έργου