Δεδομένα Έργου

Έργο: Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δήμου Λέρου
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
Τοποθεσία:  Λέρος
Δαπάνη: 1.798.025,00€
Χρόνος Εξέλιξης:  2015 – 2016

 

 

Περιγραφή Έργου

Πλήρης κατασκευή των μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας 2χ1000m3/d πόσιμου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης. Πλήρη κατασκευή και παράδοση σε θέση καλής λειτουργίας των κατασκευών εξυπηρέτησης του έργου (δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλπ). Λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης για διάστημα έξι (6) ημερολογιακών μηνών, με την ταυτόχρονη τήρηση προγραμμάτων ελέγχου αποδόσεων μετρήσεων και συντήρησης.