Δεδομένα Έργου

Έργο: Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δήμου Λέρου
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
Τοποθεσία:  Λέρος
Δαπάνη: 1.798.025,00€
Χρόνος Εξέλιξης:  2015 – 2016

 

 

Περιγραφή Έργου