Δεδομένα Έργου

Έργο: Επέκταση εργοστασίου ELBISCO
Πελάτης: ELBISCO Α.Ε.
Τοποθεσία:  Γλύφα Χαλκίδας

Χρόνος Εξέλιξης: 2017 – 2018

 

 

Περιγραφή Έργου

Kατασκευή μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου εμβαδού 7.884 m2 και του κτιρίου Power House εμβαδού 357,28 m2. Φέρουν επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη με πανελα πολυουρεθάνης. Διαθέτει δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης, δίκτυο ομβρίων, δίκτυα πυρόσβεσης με πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστικά συστήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στους νέους χώρους. Περιλαμβάνει εγκατάσταση κλιματισμού του χώρου του ζυμωτηρίου, ψύξη του χώρου συσκευασίας και παραγωγή κρύου νερού για τη γραμμή παραγωγής και ατμολέβητα για την παροχή ατμού στην γραμμή παραγωγής.Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αφορούν στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την τροφοδοσία του μηχανολογικού εξοπλισμού των γραμμών παραγωγής καθώς και πλήρους δικτύου φωτισμού και ρευματοδοτών και την διανομή Μέσης Τάσης με την τοποθέτηση δύο μετασχηματιστών ξηρού τύπου και πίνακα πεδίων ΜΤ.