Δεδομένα Έργου

Έργο: Επέκταση μονάδας αφαλάτωσης & Yποδομές ύδρευσης ΔΕΥΑ Μυκόνου
Υπηρεσία: ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
Τοποθεσία:  Μύκονος
Δαπάνη: 3.490.000,00€
Χρόνος Εξέλιξης:  2007- 2008

 

 

Περιγραφή Έργου

Πλήρης κατασκευή των μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας 3 Χ 1500m3 /d πόσιμου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης. Πλήρη κατασκευή και παράδοση σε θέση καλής λειτουργίας των κατασκευών εξυπηρέτησης του έργου (δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλπ). Λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης για διάστημα δύο (2) ημερολογιακών μηνών, με την ταυτόχρονη τήρηση προγραμμάτων ελέγχου αποδόσεων μετρήσεων και συντήρησης.