Δεδομένα Έργου

Έργο: Επέκταση και αναβάθμιση γενικού νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου
Υπηρεσία: ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
Τοποθεσία: Νάξος / Κυκλάδες
Δαπάνη: 2.382.837,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2007 – 2009

 

 

Περιγραφή Έργου

Κατασκευή ΟΙΚ & Η/Μ εργασιών για την ανέγερση νεου κτιρίου συνολικου εμβαδού 2.199,62τμ (επέκταση υπαρχόντος), σύνδεση του νέου κτιρίου με το υφιστάμενο , εργασίες αναδιαρρύθμισης στο υφιστάμενο σε χώρους 240 τμ και λειτουργική ολοκλήρωση όλου του συγκροτήματος – Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου.