Δεδομένα Έργου

Έργο: Επέκταση και αναβάθμιση γενικού νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου
Υπηρεσία: ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
Τοποθεσία: Νάξος / Κυκλάδες
Δαπάνη: 2.382.837,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2007 – 2009

 

 

Περιγραφή Έργου