Δεδομένα Έργου

Έργο: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Νάξου
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
Τοποθεσία:  Νάξος
Δαπάνη: 4.400.000,00€
Χρόνος Εξέλιξης:  2001 – 2003

 

 

Περιγραφή Έργου