Δεδομένα Έργου

Έργο: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Νάξου
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
Τοποθεσία:  Νάξος
Δαπάνη: 4.400.000,00€
Χρόνος Εξέλιξης:  2001 – 2003

 

 

Περιγραφή Έργου

Κατασκευή των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας αστικών Λυμάτων του Δήμου Νάξου και των πεδινών κοινοτήτων ώστε να καλύπτει δυναμικότητα 41.000 ισοδύναμων κάτοικων, παροχής σχεδιασμού 12.000 m3/ημέρα.