Δεδομένα Έργου

Έργο: Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Σκάλας Πάτμου
Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΕΡΜΩΝ Α.Ε.
Τοποθεσία:  Σκάλα / Πάτμος
Δαπάνη: 2.773.59,00€
Χρόνος Εξέλιξης:  2014 – 2018

 

 

Περιγραφή Έργου

Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ, Ι.Κ. 7.400, που περιλαμβάνει βιολογική βαθμίδα τεχνολογίας MBR και 6μηνη αποδοτική λειτουργία του έργου.