Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή Περιφερειακής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στο Razlog της Βουλγαρίας
Πελάτης: PHARE CBC, Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υπηρεσία: Υ.Π.Α. & Δ.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ
Τοποθεσία:  Razlog / Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Δαπάνη: 4.835.433,00€
Χρόνος Εξέλιξης: 2004 – 2008