Δεδομένα Έργου

Έργο: Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου
Πελάτης: Δ.Ε.Υ.Α Αγρινίου
Τοποθεσία:  Αιτωλοακαρνανία / Αγρίνιο
Έκταση: 4,000 m2
Δαπάνη: 7.282.775,49€
Χρόνος Εξέλιξης:  2018 – 2020

 

 

Περιγραφή Έργου

Εσκυγχρονισμός και αναβάθμιση της υπάρχουσας ΕΕΛ και την κατασκευή μιας επιπλέον γραμμής, με την οποία η εγκατάσταση θα καλύπτει παροχές και φορτία που ισοδυναμούν σε 90.000 ι.κ., επεκτάσιμη για την Β’ φάση με μία ακόμη γραμμή ίσης δυναμικότητας για την κάλυψη συνολικής παροχής και φορτίων που αντιστοιχούν σε 120.000 ι.κ. Η επέκταση της Α’ φάσης που περιλαμβάνεται στην παρούσα εργολαβία αφορά 30.000 ι.κ. και η βιολογική επεξεργασία γίνεται με μεμβράνες MBR (Membrane Βio – Reactor) με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού.