Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Σκάλας Λακωνίας
Πελάτης: Δήμος Σπάρτης
Τοποθεσία:   Πελοπόννησος / Σκάλα Λακωνίας
Έκταση: 5,000 m2
Δαπάνη: 3.238.651,60€
Χρόνος Εξέλιξης:  2013 – 2016

 

 

 

Περιγραφή Έργου

Μελέτη και πλήρης κατασκευή της ΕΕΛ Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ι.Κ. 7.000 , προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, ολοκηρωμένο σύστημα αυτοματισμών και ελέγχων και 6μηνη αποδοτική λειτουργία.