Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή φίλτρων επεξεργασίας νερού Δήμου Αυλίδος
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Τοποθεσία:  Αυλίδα / Χαλκίδα / Εύβοια
Δαπάνη: 795.250,00€
Χρόνος Εξέλιξης:  2009- 2011