Δεδομένα Έργου

Έργο: Επισκευή Σχολής Ουρσουλίνων Χώρας Νάξου και μετατροπή της σε Πολιτιστικό Κέντρο
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
Τοποθεσία:  Νάξος / Κυκλάδες
Δαπάνη: 2.493.557,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2006 – 2008

 

 

Περιγραφή Έργου