Δεδομένα Έργου

Έργο: Επισκευή Σχολής Ουρσουλίνων Χώρας Νάξου και μετατροπή της σε Πολιτιστικό Κέντρο
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
Τοποθεσία:  Νάξος / Κυκλάδες
Δαπάνη: 2.493.557,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2006 – 2008

 

 

Περιγραφή Έργου

Επισκευή και αποκατάσταση του διατηρητέου (ΥΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1389/26361/08.05.95 αποφ. ΥΠΠΟ) τριωρόφου λιθόκτιστου κτιρίου Σχολής Ουρσουλινών εντός του μεσαιωνικού κάστρου της χώρας Νάξου. Πραγματοποιήθηκαν στερεωτικές εργασίες (Gunite, τσιμεντενέσεις), αποκατασταση όψεων, τραβηχτά επιχρίσματα, ΟΙΚ & Η/Μ εγρασίες, ειδικός φωτισμός ανάδειξης, οπτικοακουστικές εγκαταστασεις συνεδριακού χώρου.