Δεδομένα Έργου

Έργο: Εργασίες Εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών
Υπηρεσία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τοποθεσία:  Δελφοί
Δαπάνη: 3.750.550,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2002 – 2004

 

 

Περιγραφή Έργου

Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες επέκτασης και εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Στερεωτική/μορφολογική αποκατάσταση μικτών τοιχοποιών από λίθους, μεταλλικές κατασκευές ειδικών αγκυρώσεων, εξυγίανση εξωράχιων θόλων, εφαρμογή υδραυλικών ενεμάτων ειδικών προδιαγραφών, προσθήκε νέας πτέρυγας, μεταφοράς εκθεμάτων.