Δεδομένα Έργου

Έργο: Εργασίες Εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών
Υπηρεσία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τοποθεσία:  Δελφοί
Δαπάνη: 3.750.550,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2002 – 2004

 

 

Περιγραφή Έργου