Δεδομένα Έργου

Έργο: Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Νάξου
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
Τοποθεσία: Nάξος
Δαπάνη: 1.675.000,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2011

 

 

Περιγραφή Έργου

Εκσυγχρονισμός γηπέδου ΝΑΚ Νάξου