Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή κερκίδων και κτιριακών εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Περάματος
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τοποθεσία: ΠΕΡΑΜΑ
Δαπάνη: 953.890,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2002 – 2004

 

Περιγραφή Έργου

Κατασκευή κερκίδων και κτιριακών εγκαταστάσεων στο κολυμβητήριο στο Δήμο Περάματος