Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή κτιρίου επικοινωνιών στην 116 πτέρυγα μάχης στον Άραξο
Υπηρεσία: Northrop Grumman Overseas Service Corporation (NGOSCO)
Τοποθεσία: Άραξος
Δαπάνη: 520.000,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2010 – 2011