Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή του κτιρίου του Flight Simulator της 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο
Υπηρεσία: L-3 Communications Corporation / ΗΠΑ
Τοποθεσία: Άραξος
Δαπάνη: 510.000,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2007 – 2009