Δεδομένα Έργου

Έργο: Λύκειο Νάξου
Υπηρεσία: ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
Τοποθεσία: Νάξος
Δαπάνη: 1.848.862,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 1999 – 2000