Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή Εγκατάστασης Χημικών Διεργασιών – Ανοδιωσης στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Πελάτης: ΕΜΒΑΤΗΣ A.E.

Δαπάνη: 10.650.000,00 $

Χρόνος κατασκευης:  Ιανουάριος 2021 (σε εξέλιξη)

Περιγραφή Έργου: Το έργο αφορά την κατασκευή του νέου κτιρίου Χημικών Διεργασιών, συνολικού εμβαδού 4.900,00 τμ στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας στο Σχηματάρι. Το νέο κτίριο θα στεγάσει τον εξοπλισμό της Γραμμής Παραγωγής και σε επαφή με αυτό θα κατασκευαστεί Κτίριο Υποστήριξης που θα στεγάσει την εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού, το Λεβητοστάσιο και το Ηλεκτροστάσιο.

 

Project: Construction of Chemical Processes – Anodizing facilities in the Hellenic Aviation Industry

Client: EMVATIS S.A

Expense: 10.650.000,00 $

Construction period of time: January 2021 (in progress)

Project Description: The project concerns the construction of the new Chemical Process Building, with a total surface of 4.900,00 sqm at the facilities of the Hellenic Aviation Industry in Schimatari. The new Building will house the equipment of the Production Line and in contact with it a Support Building will be constructed that will house the installation of the Biological Treatment Plant, the Boiler Room and the Power Station.