Δεδομένα Έργου

Έργο: Νέα Γραφεία Εταιρείας ΕΝΟΙΑ S.A.
Πελάτης: ENOIA S.A.
Τοποθεσία:  Λεωφ. Κηφισίας, Μαρούσι / Αθήνα

Χρόνος Υλοποίησης Έργου: Α’ Φάση 2015 – Β’ Φάση 2016