Δεδομένα Έργου

Έργο: Θριάσιο Ελευσίνας – Αποξήλωση πλακών αμιάντου & Αποκατάσταση όψεων στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας
Υπηρεσία: ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
Τοποθεσία: Ελευσίνα
Δαπάνη: 2.228.135,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2005 – 2006

 

 

Περιγραφή Έργου

Αποξήλωση – Διαχείρηση αμιαντούχων πλακών στην προσοψη του κτιρίου και αντικαταστασής αυτών με φύλλα αλουμινίου.