Δεδομένα Έργου

Έργο: Διώροφη προσθήκη σε Κατοικία, περιοχή Παπάγου, Αθήνα

Αρχιτέκτονες: Νέλλη Μάρδα, Δώρα Μπαλντά
Τοποθεσία
:  Παπάγου, Αθήνα

Χρόνος Αποπεράτωσης:  2013

 

 

Περιγραφή Έργου

Βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερο Πραγματοποιημένο Έργο 2009 – 2013″ /  Βραβεία “ΔΟΜΕΣ 2014