Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων ( ΧΥΤΑ Δήμου Νάξου )
Υπηρεσία: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσία:  Νάξος / Κυκλάδες
Δαπάνη: 6.986.358,00€
Χρόνος Εξέλιξης: 2014 – 2015

 

 

Περιγραφή Έργου

Κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη Νήσο Νάξο για την ταφή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε γήπεδο έκτασης περίπου 170 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση “Κορφή Ξύδη” Νήσου Νάξου. Η μέση ετήσια δυναμικότητα ανέρχεται σε 15.450 tn/year στερεά απόβλητα.