Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων ( ΧΥΤΑ Δήμου Νάξου )
Υπηρεσία: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσία:  Νάξος / Κυκλάδες
Δαπάνη: 6.986.358,00€
Χρόνος Εξέλιξης: 2014 – 2015

 

 

Περιγραφή Έργου