Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων ( ΧΥΤΑ Δήμου Σίφνου )
Υπηρεσία: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσία:  Σίφνος / Κυκλάδες
Δαπάνη: 2.400.000,00€
Χρόνος Εξέλιξης: 2017 – 2020

 

 

Περιγραφή Έργου