Αποκατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού ΒΙΟ.ΚΑ. Νάξου

Περιγραφή έργου

Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ Νάξου.

ΔΑΠΑΝΗ
1.772.000,45€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δήμος Νάξου
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Νάξος
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2010 – 2011