Δεδομένα Έργου

Έργο: Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ Νάξου
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
Τοποθεσία: Νάξος
Δαπάνη: 1.772.000,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2010 – 2011