ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΑΞΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ HOTEL ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η εκτέλεση Δημόσιων ή Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανάληψη και η κατασκευή Τεχνικών Έργων, Δημοσίου ή Ιδιωτικού φορέα.

Οικοδομικές Επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα οικόπεδα, αντιπαροχές, πωλήσεις, συντηρήσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO