Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης – Δίκτυα Υποδομής

Περιγραφή έργου

Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης – Δίκτυα Υποδομής (Εμπορικό Κέντρο)

ΔΑΠΑΝΗ
911.682,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δήμος Ερμούπολης
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ερμούπολη, Σύρος
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

1999 – 2001