Αντιστήριξη Πρανών Οδού Ανδριανού στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Αγοράς

Περιγραφή έργου

Έργα Στερέωσης στα Επικίνδυνα Τμήματα Οδού Ανδριανού -Αρχαίας Αγοράς.
Εργασίες Υποστύλωσης ΝΔ Τμήματος Γέφυρας Στον Χώρο Αρχαίας Αγοράς Οδού Ανδριανού

ΔΑΠΑΝΗ
36.000,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αθήνα
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2004