Δεδομένα Έργου

Έργο: Αντιστήριξη Πρανών Οδού Ανδριανού στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Αγοράς
Υπηρεσία: ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τοποθεσία: Αθήνα
Δαπάνη: 36.000,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2004

 

 

Περιγραφή Έργου

  • Έργα Στερέωσης στα Επικίνδυνα Τμήματα Οδού Ανδριανού -Αρχαίας Αγοράς
  • Εργασίες Υποστύλωσης ΝΔ Τμήματος Γέφυρας Στον Χώρο Αρχαίας Αγοράς Οδού Ανδριανού