Εργασίες Διαμόρφωσης Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου

Περιγραφή έργου

Εργασίες Περίφραξης, Πυροσβεστικού Δικτύου και Διαμόρφωσης Υπαίθριας Έκθεσης Γλυπτικής στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλοπάππου

ΔΑΠΑΝΗ
2.884.961,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αθήνα
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2002 – 2004

Επέκταση έργου

Συνολική ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Φιλοπάππου

ΔΑΠΑΝΗ
1.645.933,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αθήνα
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2002 – 2004