Δεδομένα Έργου

Έργο: Εργασίες Περίφραξης, Πυροσβεστικού Δικτύου και Διαμόρφωσης Υπαίθριας Έκθεσης Γλυπτικής στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλοπάππου
Υπηρεσία: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.
Τοποθεσία: Αθήνα
Δαπάνη: 2.884.961,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2002 – 2004

 

 

Επέκταση Έργου

Έργο: Συνολική ανάδειξη  αρχαιολογικού χώρου Φιλοπάππου
Υπηρεσία: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.
Τοποθεσία: Αθήνα
Δαπάνη: 1.645.933,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2002 – 2004