Πυρόσβεση – Πυροπροστασία Αρχαιολογικού Χώρου Ολυμπίας

Περιγραφή έργου

Πυρόσβεση – Πυροπροστασία Αρχαιολογικού Χώρου Ολυμπίας

ΔΑΠΑΝΗ
2.071.382,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αρχαία Ολυμπία
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2000 – 2004

Επέκταση έργου

Επέκταση συστήματος πυρόσβεσης – πυροπροστασίας Αρχαιολογικού Χώρου Ολυμπίας

ΔΑΠΑΝΗ
1.579.836,93€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αρχαία Ολυμπία
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2009 – 2010