Δεδομένα Έργου

Έργο: Πυρόσβεση – Πυροπροστασία Αρχαιολογικού Χώρου Ολυμπίας
Υπηρεσία: ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τοποθεσία: Αρχαία Ολυμπία
Δαπάνη: 2.071.382,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2000 – 2004

 

Επέκταση Έργου


Έργο: Επέκταση συστήματος πυρόσβεσης – πυροπροστασίας Αρχαιολογικού Χώρου Ολυμπίας
Υπηρεσία: ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τοποθεσία: Αρχαία Ολυμπία
Δαπάνη: 1.579.836,93 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2009 – 2010