Βελτίωση Εγκαταστάσεων Καυσίμων Α/Δ Σούδας

Περιγραφή έργου

Βελτίωση Εγκαταστάσεων Καυσίμων Off Base Περιοχή Α/Δ Σούδας

ΔΑΠΑΝΗ
3.600.000,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπουργείο Άμυνας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Σούδα, Χανιά
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2003 – 2005