Δεδομένα Έργου

Έργο: Βελτίωση Εγκαταστάσεων Καυσίμων Off Base Περιοχή Α/Δ Σούδας
Υπηρεσία: ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ
Τοποθεσία: Σούδα / Χανιά
Δαπάνη: 3.600.000,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2003 – 2005