Κατασκευή Κτιρίου Επικοινωνιών 116 ΠΜ στον Άραξο

Περιγραφή έργου

Κατασκευή κτιρίου επικοινωνιών στην 116 πτέρυγα μάχης στον Άραξο

ΔΑΠΑΝΗ
520.000,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Northrop Grumman Overseas Service Corporation (NGOSCO)
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Άραξος
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2010 – 2011