Κατασκευή κτιρίου Flight Simulator της 116 ΠΜ στον Άραξο

Περιγραφή έργου

Κατασκευή του κτιρίου του Flight Simulator της 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο.

ΔΑΠΑΝΗ
510.000,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
L-3 Communications Corporation / ΗΠΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Άραξος
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2007 – 2009