Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή Υπόστεγου Συντήρησης Αεροσκαφών στον Άραξο
Υπηρεσία: ΕΜΒΑΤΗΣ Α.Ε
Τοποθεσία: Άραξος / Βόλος
Δαπάνη: 6.176.589,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2007 – 2008

 

 

Περιγραφή Έργου