Κατασκευή Υπόστεγου Συντήρησης Αεροσκαφών στον Άραξο

Περιγραφή έργου

Το μεταλλικό ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ και ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ με συνολική επιφάνεια 2.360 μ2 και όγκο 18.720 μ3 , έχει δυνατότητα ταυτόχρονης συντήρησης 3 αεροσκαφών.
Διαθέτει συστήματα καλωδίων ισχύος αεροσκαφών, σύστημα ψύξης αεροσκαφών, σύστημα πεπιεσμένου αέρα, αυτόματα συστήματα Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης, Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού και Ασφάλειας με αισθητήρες και κάμερες, εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, εγκατάσταση UPS και διπλο σύστημα επικοινωνιακών δικτύων.
Το κτίριο του ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ με επιφάνεια 1.200 μ2, περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένους χώρους για αποθήκευση και ασφαλή φύλαξη σωστικών μέσων χειριστών αεροσκαφών, πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα ενημέρωσης και κοιτώνες προσωπικού επιφυλακής.Διαθέτει Αυτόματα Συστήματα Πυρανίχνευσης, Ψύξης – Θέρμανσης – Αερισμού και Ασφάλειας με κάμερες, εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, εγκατάσταση UPS και διπλό σύστημα επικοινωνιακών δικτύων.
• Δυνατότητα ταυτόχρονης συντήρησης 3 αεροσκαφών.
• Αναβαθμισμένες ευκολίες εξυπηρέτησης προσωπικού.

ΔΑΠΑΝΗ
6.176.589,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΜΒΑΤΗΣ Α.Ε
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Άραξος
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2007 – 2008