Δεδομένα Έργου

Έργο: Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Σπάρτης
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)
Τοποθεσία: Σπάρτη
Δαπάνη: 5.187.003,75 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2013 – 2015