Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Σπάρτης

Περιγραφή έργου

Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νεάπολης – Ξηρόκαμπου

ΔΑΠΑΝΗ
5.462.832,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Σπάρτη
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2013 – 2015