Δεδομένα Έργου

Έργο: Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νεάπολης – Ξηρόκαμπου
Υπηρεσία: ΔΕΥΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Τοποθεσία: Νεάπολη
Δαπάνη: 5.462.832,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2003 – 2005