Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νεάπολης

Περιγραφή έργου

Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νεάπολης – Ξηρόκαμπου

ΔΑΠΑΝΗ
5.462.832,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΕΥΑ Ερμούπολης
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Νεάπολη
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2003 – 2005