Δεδομένα Έργου

Έργο: Αποπεράτωση Έργων Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών – Νάξου.
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
Τοποθεσία: Νάξος
Δαπάνη: 440.205,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2000

Περιγραφή Έργου

Τοποθέτηση πλαστικών Σωλήνων σε δρόμο Νάξου-Εγγαρών παράλληλα με έργο Ύδρευσης.