Αποπεράτωση Έργων Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών – Νάξου

Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση πλαστικών Σωλήνων σε δρόμο Νάξου-Εγγαρών παράλληλα με έργο Ύδρευσης.

ΔΑΠΑΝΗ
440.205,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δήμος Νάξου
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Νάξος
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2000