Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Περιγραφή έργου

Συνολική αναστήλωση και ανάδειξή του διατηρητέου νεοκλασικού Θεάτρου που έχει χαραχτηρισθεί ως “ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ” με την υπ΄αριθμ. Γ/2359/69184/14-11-1980 Υπουργική απόφαση του ΥΠΠΟ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12223/Β/25-11-1980 και το οποίο χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τον Νόμο 1469/1950. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες: Υποθεμελιώσεις, ενισχύσεις φέροντος οργανισμού, (λιθόδμητος) με Ganite, έγχυτους Μανδύες, τσιμεντενέσεις, αρμολογήματα, ανοξείδωτους ελκυστήρες, σιδηροκατασκευές συγκράτησης λιθοδομών κ.λ.π.. Τραβηχτά επιχρίσματα και πήλινα διακοσμητικά, μπαλαούστρα κ.λ.π.. Συντηρήσεις και αναδείξεις οροφογραφιών, ξυλόγλυπτων διακοσμητικών, ξύλινων σκηνικών και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων. Κατασκευές ξύλινων και σιδηρών κουφωμάτων ίδιων με τα υπάρχοντα, διαμορφώσεις Βεστιαρίου, αίθουσας υποδοχής, θεατών, καμαρίνια, θεωρίων και σκηνής. Διανοίξεις νέων υπογείων χώρων, τελική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Χαραχτηριστικές Η/Μ εργασίες, Κλιματισμός, Ισχυρά και Ασθενή ρεύματα, Υδραυλικά, Αποχέτευση, Πυρόσβεση, Πυρανίχνευση, Η/Ζ, Υποσταθμός, Μηχανισμός Σκηνής, εξοπλισμός σκηνών, Φωτισμοί Ανάδειξης, Φωτισμοί Σκηνής, Συντήρηση διατηρητέων φωτιστικών, ηχοσυστήματα, ειδικές κατασκευές ηχομονώσεων με πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος 30 cm κ.λ.π..

ΔΑΠΑΝΗ
3.177.988,77 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού – Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πειραιάς
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2008 – 2011