Νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ

Περιγραφή έργου

Εργασίες συντήρησης, αισθητικής βελτίωσης και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενου κτιρίου με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία υποκαταστήματος της εταιρείας ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε. σε υφιστάμενο κτίριο 896,00 m2. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες: επισκευή της στέγης με αντικατάσταση της παλιάς επένδυσης (ελλενίτ) με πανέλλα πολϋουρεθάνης, επένδυση των όψεων του κτιρίου με σύστημα θερμοπρόσοψης και etalbond, αντικατάσταση των παλαιών υαλοπετασμάτων από κουφώματα αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες και θερμοδιακοπή, τοποθέτηση μεταλλικών περσίδων για ηλιοπραστασία, αντικατάσταση της περίφραξης από διάτρητα φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας σε μεταλλικό σκελετό, κατασκευή τοιχοπετασμάτων από διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα , χρωματισμοί, τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου, σιδηρα κατασκευη νεας αποθηκης, σιδηρά κατασκευή αποθήκης, τοποθέτηση μαρμάρων, επισκευή χώρων υγιεινής, υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκρατάσταση κλιματιστικών μονάδων, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου.

ΤΙΤΛΟΣ
Νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε.
ΠΕΛΑΤΗΣ
ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
14o χλμ Αθηνών-Λαμίας
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2016 – 2017