Επέκταση μονάδας αφαλάτωσης & Yποδομές ύδρευσης ΔΕΥΑ Μυκόνου

Περιγραφή έργου

Πλήρης κατασκευή των μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας 3 Χ 1500m3/d πόσιμου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης. Πλήρη κατασκευή και παράδοση σε θέση καλής λειτουργίας των κατασκευών εξυπηρέτησης του έργου (δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλπ). Λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης για διάστημα δύο (2) ημερολογιακών μηνών, με την ταυτόχρονη τήρηση προγραμμάτων ελέγχου αποδόσεων μετρήσεων και συντήρησης.

ΔΑΠΑΝΗ
3.490.000,00€
ΠΕΛΑΤΗΣ
ΔΕΥΑ Μυκόνου
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Μύκονος
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2007 – 2008