Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δήμου Λέρου

Περιγραφή έργου

Πλήρης κατασκευή των μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας 2χ1000m3/d πόσιμου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης. Πλήρη κατασκευή και παράδοση σε θέση καλής λειτουργίας των κατασκευών εξυπηρέτησης του έργου (δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλπ). Λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης για διάστημα έξι (6) ημερολογιακών μηνών, με την ταυτόχρονη τήρηση προγραμμάτων ελέγχου αποδόσεων μετρήσεων και συντήρησης.

ΔΑΠΑΝΗ
1.798.025,00€
ΠΕΛΑΤΗΣ
Δήμος Λέρου
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Λέρος
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2015 – 2016