Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Μέριχα Κύθνου

Περιγραφή έργου

Κατασκευή εγκατάστασης δύο (2) συστημάτων εξυγίανσης νερού (αφαλάτωσης) δυναμικότητας 300 m3/ημέρα έκαστο στη νήσο Κύθνο των Κυκλάδων στην περιοχή Μέριχα και τα συνοδά έργα που είναι: τρία αντλιοστάσια α) άντλησης θαλασσινού νερού, β) απόρριψης άλμης γ) μεταφοράς καθαρού νερού, αγωγοί για την απόληψη θαλασσινού νερού, για τη μεταφορά καθαρού νερού από την εγκατάσταση στην υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Μέριχα και για την απόρριψη άλμης, με τα απαραίτητα φρεάτια, οι λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης (Η/Μ εγκαταστάσεις, σύστημα αυτοματισμών, φωτισμός εξωτερικού χώρου, περίφραξη κλπ.) και η 12μηνη τεχνική υποστήριξη της εγκατάστασης.

ΔΑΠΑΝΗ
784.212,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Μέριχα, Κύθνος
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2013 – 2015