Επέκταση Eγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου

Περιγραφή έργου

Κατασκευή φίλτρων επεξεργασίας νερού Δήμου Αυλίδος

ΔΑΠΑΝΗ
795.250,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δήμος Χαλκίδας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Χαλκίδα, Εύβοια
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2009 – 2011