Επέκταση Eγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου

Περιγραφή έργου

Εσκυγχρονισμός και αναβάθμιση της υπάρχουσας ΕΕΛ και την κατασκευή μιας επιπλέον γραμμής, με την οποία η εγκατάσταση θα καλύπτει παροχές και φορτία που ισοδυναμούν σε 90.000 ι.κ., επεκτάσιμη για την Β’ φάση με μία ακόμη γραμμή ίσης δυναμικότητας για την κάλυψη συνολικής παροχής και φορτίων που αντιστοιχούν σε 120.000 ι.κ. Η επέκταση της Α’ φάσης που περιλαμβάνεται στην παρούσα εργολαβία αφορά 30.000 ι.κ. και η βιολογική επεξεργασία γίνεται με μεμβράνες MBR (Membrane Βio – Reactor) με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού.

ΔΑΠΑΝΗ
7.282.775,49 €
ΠΕΛΑΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α Αγρινίου
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανία
ΕΚΤΑΣΗ

4.000μ2

ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2018 – 2020