Κατασκευή Eγκαταστάσης Επεξεργασίας Σκάλας Λακωνίας

Περιγραφή έργου

Μελέτη και πλήρης κατασκευή της ΕΕΛ Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ι.Κ. 7.000 , προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, ολοκηρωμένο σύστημα αυτοματισμών και ελέγχων και 6μηνη αποδοτική λειτουργία.

ΔΑΠΑΝΗ
3.238.651,60€
ΠΕΛΑΤΗΣ
Δήμος Σπάρτης
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Σκάλα Λακωνίας, Πελοπόννησος
ΕΚΤΑΣΗ

5.000μ2

ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2013 – 2016